• มีขนาด: 137 มม. × 125 มม. × 25 มม. (ยาว xกว้าง x สูง)
 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน
 • น้ำหนัก: 215 กรัม (รวมเสาอากาศ)
 • ไฟแสดง 6 ดวง แสดงสถานะ กำลังไฟ การเชื่อมต่อ และการสื่อสาร
 • ไฟสถานะกระพริบช้าๆ: เชื่อมต่อสถานีฐานกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
 • ไฟสถานะกะพริบเร็ว: เชื่อมต่อสถานีฐานกับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว
 • ไฟสัญญาณข้อมูลกะพริบ: สถานีฐานได้รับข้อมูลแป้นพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
 • มีช่องต่อ USB2.0 และช่องเสียบ RJ45
 • มี สวิตช์รูปแบบ USB / NET
 • ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารความถี่433 MHz. และเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยใช้ โปรโตคอลการสื่อสาร SunVote ARS
 • มีกำลังส่ง <+ 10dBm
 • มีช่องความถี่  1 ~ 32
 • มีระยะทางขอบเขตของสัญญาณไร้สายที่เปล่งแสงและรับสัญญาณสำหรับรัศมี 30 เมตร
 • เสาอากาศภายนอกแบบเสาอากาศ 2
 • ทำงานโดยใช้พลังงานจาก USB และรูปแบบ TCP / IP จะต้องใช้พลังงานจากภายนอก 15V
 • Base Station Cascade รองรับสถานีฐานได้ไม่เกิน32สถานี
 • สามารถรองรับเครื่องลงคะแนนของ SunVote รุ่นM00 ได้ 800 เครื่องต่อ1 สถานี

 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน
 • มีขนาด: 137 มม. × 125 มม. × 25 มม. (ยาว xกว้าง x สูง)
 • น้ำหนัก: 215 กรัม (รวมเสาอากาศ)
 • สถานีฐานแต่ละสถานีมีเลขที่ประจำผลิตภัณฑ์ 5 ไบต์ (11 บิต)
 • สถานีฐานแต่ละสถานีมีรหัสการจับคู่ 4 ไบต์ที่ไม่ซ้ำกัน
 • ใช้กำลังไฟจากภายนอก เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ เครือข่าย
 • ใช้การเชื่อมต่อ แบบ USB [สามารถ เชื่อมต่อสาย USB2.0 ยาว 10 เมตร อุปกรณ์เสริม]
 • ใช้การเชื่อมต่อแบบ เครือข่าย สามารถใช้ต่อสายเคเบิลเครือข่ายขนาด 50 เมตร
 • มีสวิตช์เพื่อเลือกแบบการใช้งาน USB / NET
 • สามารถ ติดตั้งบน ขาตั้งกล้องทั่วไป
 • 2 เสาอากาศรอบทิศทาง
 • ไฟ LED 6 ดวง แสดงสถานะ กำลังไฟ การเชื่อมต่อ และการสื่อสาร
 • การสื่อสารโปรโตคอล แบบ SunVote ARS โดยเฉพาะ
 • มีหลายช่องความถี่ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอลความถี่ 2.4 GHz.  และใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร แบบ2ทาง
 • มีช่องความถี่ : 32 ช่อง และความแรงสัญญาณ <+ 22dBm
 • มีระยะการทำงานของ สถานีฐานครอบคลุมรัศมี 100 เมตร
 • สำหรับการเชื่อมต่อ USB ไฟจะถูกส่งผ่านทาง USB
 • สำหรับการเชื่อมต่อ แบบเครือข่าย ระบบต้องแหล่งจ่ายไฟผ่านตัวแปลงไฟ 15V DC
 • 2000 M52Plus / M50Plus keypads ต่อสถานีฐาน; แป้นพิมพ์ขนาด 500 M52 / M50 ต่อหนึ่งสถานีฐาน
 • สนับสนุนระบบได้สูงสุด 8 ชุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อม ๆ กันโดยไม่รบกวนกัน

 

 

 

 

 

 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน
 • มีขนาด: 91 มม. × 31 มม. × 12 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
 • น้ำหนัก: 24 กรัม
 • มีไฟLEDแสดงสถานะการทำงาน  2 ดวง
 • --- 1 ดวงสำหรับแสดงสถานะการสื่อสารระหว่าง USB และ PC
 • --- 1 ดวงสำหรับแสดงสถานะการสื่อสารระหว่างสถานีฐานและเครื่องกดลงคะแนน
 • มีหลายช่องความถี่ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอลความถี่ 2.4 GHz.  และใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร แบบ2ทาง
 • มีช่องความถี่ : 32 ช่อง
 • เป็น USB สามารถใช้งานได้ร่วมกับ Windows
 • ใช้แรงไฟ 5V จาก USB เป็นแหล่งจ่ายไฟโดยตรง
 • สถานีฐานเดียวสามารถรองรับเครื่องกดลงคะแนน ได้  400 เครื่อง [ควรใช้เครื่องลง200เครื่อง เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุด]
 • สามารถใช้สถานีฐานร่วมกันได้ 8 สถานีในเวลาเดียวกัน เพื่อให้รองรับเครื่องลงคะแนนจำนวนมากกว่า 1 สถานี รับได้
 • สามารถใช้ในห้องเดียวกันภายใต้โหมดสถานีฐานหลายเครื่อง และรับได้สูงถึง เครื่องลงคะแนน 3200 เคื่อง