• ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS  ทนทาน  และขนาดประมาณบัตรเครดิต
 • ขนาด: 92 มม. × 54 มม. × 8 มม. (กว้าง x กว้าง x สูง)
 • เครื่องแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขรหัสที่ไม่ซ้ำระหว่าง 1-9999
 • หมายเลขรหัสของเครื่องแต่ละเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากซอฟต์แวร์ของเรา
 • หมายเลขรหัสของเครื่องจะถูกส่งไปพร้อมกับการตอบกลับของเครื่องแต่ละเครื่อง
 • สามารถใช้หลายครื่องรับสัญญาณ  ในเวลาเดียวกันและไม่รบกวนกันและกัน
 • ตัวเครื่องจะมี  14 ปุ่มกด
 • -10 ปุ่มตอบรับการโหวต: 1 / A ~ 10 / J
 • -2 ปุ่ม: C เพื่อยกเลิก, OK เพื่อยืนยัน
 • -2 ปุ่มใส่สัญลักษณ์: ปุ่มจุดทศนิยม, ปุ่มลบ
 • หน้าจอ LCD ดิจิตอลประเภท 6 ส่วนขนาดจอแสดงผล: 38mmx16 มม
 • -แสดงหมายเลข: 0 ~ 9
 • -แสดงตัวอักษร: A ~ J
 • -จอแสดง ตัวอักษร ได้ 6 ตัว (แต่รองรับได้สูงสุด 10 ตัวอักษร)
 • -จอแสดง  ความแรงของสัญญาณการรับและส่ง สถานะสัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ
 • -ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอลความถี่ 2 ทาง เครื่องความถี่ ขนาด 2.4GHz  มาตรฐานทั่วโลก
 • -มี32 ช่องสัญญาณความถี่ มีกำลังส่ง  <1mW (0 dBm)
 • -ใช้โปรโตคอลการสื่อสารพิเศษ ARS ของ SunVote โดยเฉพาะ
 • – หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากเครื่องแล้ว สถานีฐานจะส่งสัญญาณว่าได้รับข้อมูลแล้ว
 • -เครื่องลงคะแนนจะติดตามและล็อคช่องของสถานีฐานโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องความถี่ด้วยมือ
 • – เครื่องลงคะแนนทั้งหมดจะออนไลน์ โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • -มีเสาอากาศภายตัวเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหาย:
 • -การทดสอบในทางปฏิบัติในร่ม  300 x 300 ฟุต (ปราศจากคลื่นรบกวน)
 • -ใช้แบตเตอรี่ ชาร์ทได้แบบ Li-Ion
 • -มีฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติสามารถรับการตอบสนองได้มากกว่า 15000 ครั้งโดยการทดสอบจริง (เกี่ยวกับคุณภาพแบตเตอรี่)
 • -รองรับการปิดเครื่องระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์เวลาสแตนด์