• มี ขนาด: 82 x 41 x 10 มม. (ยาว xกว้าง x สูง)
  • มีน้ำหนัก: 28 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
  • จอแสดงผล แบบTN LCD ขนาด 13.6 x 14.5 มม.
  • หน้าจอแสดง  อักษรอังกฤษ / ตัวเลข / สัญลักษณ์
  • จอจะแสดง สถานะความแรงของสัญญาณ สถานะการสื่อสาร และสัญญาณลักษณ์ ระดับแบตเตอรี่ต่ำ
  • มีปุ่มกด จำนวน 6 ปุ่ม  (1 / A-5 / E, SEND)
  • ใช้กำลังไฟ แบตเตอรี่ แบบ CR2032 จำนวน 2 ก้อน  อายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า  150 ชั่วโมง และรูปแบบ รอการใช้งาน 200 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับคุณภาพแบตเตอร์รีที่ใช้)
  • ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารความถี่ แบบดิจิตอล  2.4GHz สองทิศทาง
  • มีช่องความถี่ให้เลือก 80 ช่อง และสามารถตั้งค่าให้ใช้งานหลายห้องโดยไม่มีการรบกวน
  • กำลังคลื่นความถี่ ส่ง  <1mW (0dBm);
  • ระยะทางของสัญญาณคือวงกลมรัศมี 50 เมตร