สำหรับตัวเครื่อง Keypadเรามี 4 รุ่นให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับงานและงบประมาณของคุณ

 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS  ทนทาน
 • มีขนาด: 137 × 46.6 × 22 มม. (ยาว X กว้าง x สูง)
 • น้ำหนัก: 110 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • จอแสดงผล: 128 * 48 เมทริกซ์แอลซีดี
 • พื้นที่แสดงขนาด  35.81 x 14.37 มม.
 • หน้าจอจะแสดง   ความแรงของสัญญาณ สถานะการสื่อสาร และสัญญาลักษณ์การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ฯลฯ

        

 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS  ทนทาน  และขนาดประมาณบัตรเครดิต
 • ขนาด: 92 มม. × 54 มม. × 8 มม. (กว้าง x กว้าง x สูง)
 • เครื่องแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขรหัสที่ไม่ซ้ำระหว่าง 1-9999
 • หมายเลขรหัสของเครื่องแต่ละเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากซอฟต์แวร์ของเรา
 • หมายเลขรหัสของเครื่องจะถูกส่งไปพร้อมกับการตอบกลับของเครื่องแต่ละเครื่อง

      


 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS  ทนทาน  และขนาดบัตรเครดิต
 • มีขนาด: 92 มม. × 54 มม. × 8 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
 • เครื่องแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขรหัสที่ไม่ซ้ำระหว่าง 1-9999
 • หมายเลขรหัสของเครื่องแต่ละเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากซอฟต์แวร์ของเรา
 • หมายเลขรหัสของเครื่องจะถูกส่งไปพร้อมกับการตอบกลับของเครื่องแต่ละเครื่อง

       

 • มี ขนาด: 82 x 41 x 10 มม. (ยาว xกว้าง x สูง)
 • มีน้ำหนัก: 28 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • จอแสดงผล แบบTN LCD ขนาด 13.6 x 14.5 มม.
 • หน้าจอแสดง  อักษรอังกฤษ / ตัวเลข / สัญลักษณ์
 • จอจะแสดง สถานะความแรงของสัญญาณ สถานะการสื่อสาร และสัญญาณลักษณ์ ระดับแบตเตอรี่ต่ำ

       


 

สำหรับเครื่องรับสัญญาณเรามี 3 รุ่นให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับงานและงบประมาณของคุณ

 • มีขนาด: 137 มม. × 125 มม. × 25 มม. (ยาว xกว้าง x สูง)
 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน
 • น้ำหนัก: 215 กรัม (รวมเสาอากาศ)
 • ไฟแสดง 6 ดวง แสดงสถานะ กำลังไฟ การเชื่อมต่อ และการสื่อสาร

       

 

 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน
 • มีขนาด: 137 มม. × 125 มม. × 25 มม. (ยาว xกว้าง x สูง)
 • น้ำหนัก: 215 กรัม (รวมเสาอากาศ)
 • สถานีฐานแต่ละสถานีมีเลขที่ประจำผลิตภัณฑ์ 5 ไบต์ (11 บิต)
 • สถานีฐานแต่ละสถานีมีรหัสการจับคู่ 4 ไบต์ที่ไม่ซ้ำกัน

         

 

 

 

 

 • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน
 • มีขนาด: 91 มม. × 31 มม. × 12 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
 • น้ำหนัก: 24 กรัม
 • มีไฟLEDแสดงสถานะการทำงาน  2 ดวง

      


 

 

 

โปรแกรม เป็น ปลั๊กอินสำหรับ Windows PowerPoint, สนับสนุนหลายทางเลือกการให้คะแนน การโหวต  มีเมนูการใช้งน power point สนับสนุนภาษาจีน / อังกฤษ / ญี่ปุ่น / สเปน / เยอรมัน / ฝรั่งเศส / ไทย