ทางบริษัท ผ่านการทำงานมาหลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ต่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน สัมนา งานตัดสินการประกวดโฆษณา งานตอบคำถามทางการแพทย์ งานคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆ ...ท่านจึงมั่นใจได้ว่า
ทางเรา  ทำงานและบริการอย่างมีประสบการณ์และมืออาชีพ


ข่าวสารและงานต่างๆ

องค์การสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติ ใ
Read more.
สถาบัน TIJ
สถาบัน TIJ เลือกใช้บ
Read more.
งาน ประชุมทางการแพทย
  งาน ประชุมทาง
Read more.